zobacz również

Dzieci na łące z kolorową tkaniną nad głowami. Po co dzieciom socjoterapia
Grupa dzieci leżących na trawie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Osoba z notatkami Materiały z konferencji
Infografika Asertywność – cz. 3
Grupa dzieci Komunikacja – cz. 3
POWRÓT

Informacje o prelegentach

Jarosław Adamczuk – dyrektor Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (wcześniej: Zespołu Ognisk im. K. Lisieckiego „Dziadka”) od 1 września 2014. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem metody socjoterapii a także filmu, fotografii, dziennikarstwa; prowadzeniu szkoleń edukacyjnych i treningów psychologicznych oraz w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych, terapeutycznych, w tym wyjazdowych.

Mariusz Hornowski – dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii (Stowarzyszenie  SIEMACHA)

Mężczyzna

Pedagog, dyrektor Krakowskiego Instytuty Psychoterapii. Wcześniej  związany 18 lat  z pracą w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego jako wychowawca, pedagog, dyrektor placówki, dyrektor merytoryczny,  wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA.

Przemysław Lebiedziński – dyrektor w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni

Mężczyzna

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni jednak sam woli mówić o sobie: pedagog i kreator. To z jego inicjatywy i działań powstała www.gdyniawspiera.pl – baza aktualnych i nieodpłatnych form wsparcia w Gdyni, połączona z komunikatorem dla oferentów i innowacyjną metodą wyszukiwania oraz www.coucb.pl  – anonimowa, bezpłatna linia i czat zaufania dla dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, którzy doznają kryzysów emocjonalnych.

Karolina Malczyk – dyrektorka w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Marzena Murawska – Dział Współpracy i Projektów, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie warszawskim i podyplomowych studiów „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategicznych planów komunikacji w celu promowania misji, celów, produktów i usług organizacji, a także w redakcji. W pracy zawodowej nieustannie czerpie zadowolenie z rozwijania i utrzymywania relacji.

Dr Adam Nyckowski – kierownik Katedry Wychowania, Kultury i Profilaktyki na Uczelni Korczaka

Pedagog, doktor nauk społecznych, kierownik Katedry Wychowania, Kultury i Profilaktyki na Uczelni Korczaka, obszar zainteresowań zawodowych to m.in., przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dynamika i proces grupowy, pedagogika alternatywna, kulturowo – społeczne aspekty edukacji, pomysłodawca i redaktor naczelny kwartalnika społeczno-kulturowego Zupełnie Inny Świat, lubi New Model Army, Javiera Mariasa i Hajduka Split, lubi też gdy marzenia przyoblekają się w ciało, gdy materializują się idee, kocha przy tym majstrować.

Aleksandra Smolińska – prezeska Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, koordynatorka projektu Wsparcie w Starcie

Hanna Stępniewska-Gębik dyrektorka merytoryczna placówek statutowych Stowarzyszenia SIEMACHA (Kraków)

Pedagog, dyrektor merytoryczny placówek statutowych Stowarzyszenia SIEMACHA. Wcześniej związana ze środowiskiem akademickim. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z wychowaniem, strategiami  wspierania dzieci znajdujących się w sytuacjach trudnych.

Magdalena Szeniawska – trenerka outdoor pedagogy

Socjolożka, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka edynburskiej metody Outdoor Education oraz metody Wilderness therapy. Magistra socjologii – specjalizacja mediacje (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych  – UW). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii. Działaczka organizacji pozarządowych. Od 2005 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi potrzebującymi wsparcia. Współzałożycielka i wieloletnia kierowniczka placówki stacjonarnej i podwórkowej na warszawskiej Pradze prowadzonej przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko. Współpracowała z Centrum Wspierania „Rodzin Rodzinna Warszawa” koordynując pracę Ognisk Wychowawczych. Współtwórczyni standardów pracy PWD w m.st. Warszawy. Od 2017 roku zafascynowana metodami pracy outdoor. W tej metodzie pracuje z grupami z PWD, pieczy zastępczej oraz młodymi dorosłymi z grup zagrożonych (NEETs). Trenerka i mentorka rozwoju dorosłych. Współautorka badań i raportu dotyczącego wpływu metody outdoor na uczestników i uczestniczki procesu. Obecnie pracuje jako niezależny trener metody outdoor współpracując z szeregiem organizacji. Kontakt bezpośredni: magdalena.szeniawska@gmail.com

Dr Iryna Tsilynko – psycholożka w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Studiowała psychologię w liceum i na uniwersytecie. Tytuł magistra otrzymała w 2009 roku. W 2013 r. obroniła pracę doktorską, a w 2014 r. uzyskała tytuł doktora psychologii. W latach 2009-2019 pracowała jako wykładowca na Chersońskim Uniwersytecie Państwowym na Wydziale Psychologii Praktycznej. Do Polski przyjechała pół roku przed wojną, w lipcu 2021 roku. W momencie wybuchu wojny rozpoczęła pracę jako psycholog-wolontariusz na Ursynowie, gdzie znajdował się ośrodek dla uchodźców z Ukrainy. Od marca 2022 r. jest zatrudniona w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” jako animator, pełniąc funkcję psychologa. Aby zostać zatrudnionym jako psycholog, konieczne jest przejście procedury nostryfikacji dyplomu psychologa w Polsce. Iryna  Tsilynko posiada już  potwierdzony tytuł doktora psychologii i jest w trakcie ubiegania się o nostryfikację tytułu magistra. Odbyła kursy doskonalące z zakresu pracy z traumą wojenną, stabilności psychicznej i radzenia sobie ze stresem. Pracuje również jako psycholog praktyczny, prowadząc poradnictwo psychologiczne z Ukraińcami – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także grupową pracę psychologiczną.

Katarzyna Wędrowska – kierowniczka Działu Wsparcia Rodzin Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Specjalistka w pracy z dziećmi, rodzinami i praktykami. Obecnie związana z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” gdzie kieruje Działem Wsparcia Rodzin. Kwalifikacje pedagogiczne zdobyła m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, SWPS, LSW, APS, aktualnie studia na Uczelni Korczaka – MBA w zakresie Social Services Administration. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe pracy trenerskiej i pedagogicznej jako nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, trener efektywnej nauki, szybkiego czytania i mnemotechnik, prezenter radiowy-telewizyjny.

Bartłomiej Widawski – wiceprezes Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci

Natalia Więcławska – kierowniczka Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Absolwentka studiów pedagogicznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest pedagogiem z ponad 20-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie, wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy zarówno z dziećmi, jak i ich środowiskiem domowym. Od 9 lat jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zaangażowana w rozwój placówki oraz dbająca o zapewnienie wysokiej jakości wsparcia i edukacji dla dzieci i młodzieży.

Dr Ewelina Zubala – Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

Adiunktka pracująca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doktora nauk społecznych, po ukończeniu studiów z zakresu pedagogiki, animacji społeczno-kulturalnej oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na umiejętnościach wychowawczych, przeciwdziałaniu wykluczeniu dzieci i młodzieży zagrożonej, a także wsparciu nauczycieli i wychowawców. Autorka prac naukowych, realizatorka projektów międzynarodowych, zaangażowana nauczycielka akademicka aktywnie współpracująca z trzecim sektorem.

 

Skip to content