zobacz również

Siedzące dziecko Trudny temat przemoc rówieśnicza
Dziecko na deskorolce O motywacji słów kilka
Przystanek mediacja, kierunek współpraca
Warzywa na blacie Warzywa – nie, dziękuję!
Wsparcie w starcie
POWRÓT

Agenci na misji

Ponad sześćdziesięciu wolontariuszy z kilku firm członkowskich Polskiego Forum HR wzięło udział w pierwszym tego typu branżowym projekcie wolontariatu kompetencyjnego pod nazwą „Misja Praca”. W trakcie przeszło pięćdziesięciu warsztatów adaptacyjnych na współczesnym rynku pracy, pomogliśmy w sumie ponad stu trzydziestu młodym wychowankom placówek-opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce. Właśnie rusza kolejna edycja.

Beneficjentem projektu jest młodzież objęta programami usamodzielniania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego i ośrodkach socjoterapii w kilku miastach Polski – m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach czy Poznaniu. Wolontariusze, pracownicy firm członkowskich Polskiego Forum HR – agencji zatrudnienia, poznają swoich podopiecznych podczas serii spotkań integracyjnych, po których następują właściwe warsztaty merytoryczne. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na rozwój kompetencji miękkich i transferowalnych, które są obecnie kluczowe na bardzo wielu stanowiskach i w różnorodnych branżach, oraz rzetelną informację zwrotną odnośnie do sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości satysfakcjonującego ulokowania swojego potencjału.

Młodzi na start

Oprócz silnego podłoża motywacyjnego i dowartościowującego beneficjentów na poziomie indywidualnym, program przewiduje również edukację w formie gier i zabawy, elementy life coachingu oraz spotkania w zakładach pracy, ukazujące specyfikę wybranych zawodów. Na warsztaty zapraszamy też gości – reprezentantów różnych zawodów, aby opowiedzieli o swojej pracy. Przyświeca nam dewiza czerpania od siebie nawzajem, co podkreśla wolontariuszka w warszawskim Domu Dziecka nr. 1 im. M. Falskiej, Milena Stańczyk z firmy Wyser& GI Group:
Czas, w którym wolontariat był modny – już minął. Te osoby, które odczuwają potrzebę udzielania pomocy, po prostu to robią i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Coraz więcej z nas angażuje się regularnie w akcje wolontariackie, mając nadzieję, że faktycznie i w istotny sposób pomagamy tym, którzy tej pomocy chcą i potrzebują. „Misja Praca” to jeden z takich projektów, w których nasze doświadczenia mogą zostać w sposób pożyteczny wykorzystane i mieć realny wpływ na jego uczestników.

Razem dla poczucia wartości

Dzięki zaangażowaniu w wolontariat kompetencyjny, pracownicy agencji Polskiego Forum HR mają możliwość „po godzinach” wykorzystać swoje cenne umiejętności, wiedzę i doświadczenia nabyte w trakcie praktyki zawodowej do pracy z młodzieżą, która boryka się z wieloma trudnościami. Potwierdzone w licznych i aktualizowanych badaniach trudności w asymilacji zawodowej i wchodzeniu na rynek pracy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innego typu podmiotów systemu piecz zastępczych przy wciąż wysokim poziomie bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, skłoniły Polskie Forum HR do podjęcia współpracy z personelem tychże właśnie placówek. Warsztaty doskonale komponują się z ogólnym, indywidualnym programem usamodzielniania, który jest obowiązkowy dla wszystkich dorastających wychowanków domów dziecka przed 18 rokiem życia. Istotne w trakcie realizacji projektu jest kształtowanie preferencji zawodowych, poznanie swoich możliwości, planowanie przyszłości, myślenie perspektywiczne – w rozwój jakich umiejętności warto inwestować i jaką wiedzę zdobyć, aby osiągnąć cel, którym jest praca marzeń.

Cykl Misja Praca:

  • Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, elementy kultury osobistej na spotkaniach oficjalnych, prezentacja swoich mocnych stron);
  • Profesjonalne doradztwo zawodowe, wiedza z rynku dotycząca zawodów i wartości/wyceny rynkowej poszczególnych umiejętności, ścieżka rozwoju dla wybranych zawodów;
  • Kompetencje miękkie, w szczególności: praca zespołowa, praca projektowa, komunikacja.

 

Każdy jest ważny

Wolontariusze Polskiego Forum HR pragną wesprzeć beneficjentów projektu w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej, określeniu typu osobowości i przyporządkowaniu właściwych pól przyszłej aktywności zawodowej, aby wyeliminować nietrafione decyzje, wzmocnić poczucie sprawczości, własnej przydatności społecznej i wpływu na rzeczywistość. Umocnienie samoświadomości w tych zakresach jest podstawowym czynnikiem motywującym do planowania swojego rozwoju i przyszłości. Na rynku pracy znajdzie się bowiem miejsce dla każdego, jednak wybór powinien być jak najbardziej zgodny z naturalnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami, aby praca była przyjemnością. .

Wolontariat ponad podziałami

Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego, Polskie Forum HR jako jego koordynator, po raz kolejny – ku satysfakcji nas wszystkich – stało się platformą integracji branży, wymiany doświadczeń i przydatnej społecznie współpracy agencji zatrudnienia ponad biznesowymi podziałami wynikającymi z wolnorynkowej konkurencji. Regularne spotkania mają również na celu wszechstronny rozwój pracowników firm członkowskich w niestandardowym formacie, pobudzenie empatii i wrażliwości społecznej, poszerzenie kompetencji miękkich oraz weryfikację konkretnych umiejętności w odmiennym niż biznesowe otoczeniu. Wolontariusze stają się mentorami i „aniołami” rozwoju w aspekcie przyszłości zawodowej swoich podopiecznych, ale też dowiadują się wiele o sobie samych, o czym świadczą słowa Martyny Majorowicz z firmy Job Impulse:
Po pierwszych spotkaniach w Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu nie mamy wątpliwości, że wolontariat jest źródłem ogromnej satysfakcji i szansą na przetestowanie naszych umiejętności w zupełnie nowym środowisku. Okazało się, że to my – wolontariusze, zyskujemy coś wyjątkowego – robiąc coś dla innych. Jako wolontariusze wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od piastowanych stanowisk w naszych macierzystych firmach. I wszyscy ciągle musimy się uczyć.

Kto jak nie my!

Dla Polskiego Forum HR bardzo ważne jest osiągnięcie założonych celów w pracy z młodzieżą, jak również zadowolenie naszych wolontariuszy, którzy wkładają w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów sporo pracy i mnóstwo serca. Ich pozytywna opinia będzie zachętą dla kolegów i koleżanek, którzy, mamy nadzieję, zechcą poświęcić swój czas i zasilić grono wolontariuszy „Misji Praca” w kolejnych edycjach. O projekcie opowiada Wioletta Podstawka z Trenkwalder, wolontariuszka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 w Warszawie:
Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o programie „Misja Praca”, pomyślałam, że ten projekt nie ma słabych punktów. Osoby pracujące w branży doradztwa personalnego na co dzień dzielą się swoją wiedzą na temat rynku pracy i tajników poruszania się po nim, zarówno z kandydatami jak i klientami, dla których prowadzą projekty rekrutacyjne, więc kto miałby wspierać młodzież, która wchodzi na rynek pracy, jak nie my!

Po raz kolejny okazało się, że wolontariat to doskonała szkoła zarządzania projektem oraz inspirujący uniwersytet praktycznego życia, gwarantujący połączenie pracy, wiedzy, wymiany doświadczeń oraz emocji i zabawy.

Źródło: Czasopismo „O!”, nr 4 (5), marzec 2017

Autor: Sylwia Zajdel - Specjalista ds. Komunikacji Polskie Forum HR
Skip to content