zobacz również

Grupa dzieci leżących na trawie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Osoba z notatkami Materiały z konferencji
Informacje o prelegentach Informacje o prelegentach
Infografika Asertywność – cz. 3
Grupa dzieci Komunikacja – cz. 3
POWRÓT

Baza Monitorująca 2

Miasto Stołeczne Warszawa wprowadza Bazę Monitorującą 2 – funkcjonalne i nowoczesne narzędzie, które ułatwia placówkom wsparcia dziennego oraz organizacjom pozarządowym monitoring działań na rzecz warszawskich rodzin. System usprawnia dokumentowanie, sprawozdawczość i nadzór. Jest to bogatsza wersja swojej poprzedniczki, bazy Monitorującej 1, która po licznych konsultacjach zainteresowanych stron została wzbogacona m.in. o panel raportów, role użytkownika oraz kontrolę dostępów do danych osobowych.

Schemat bazy monitorującej

Przez ostatnie lata dużym wyzwaniem było dostosowanie Bazy nie tylko do potrzeb wszystkich zainteresowanych stron (jednostki samorządowe i fundacje), ale również do wymogów prawa unijnego i krajowego w zakresie RODO czy dostępności.

Baza Monitorująca 2 to kompleksowy system zbierający dane o organizacjach prowadzących wsparcie, programach, w których uprawnione podmioty biorą udział oraz przydzielonych zadaniach i konkretnych działaniach wsparcia użytkownika. System zawiera szereg funkcji dostosowanych do koordynacji i monitorowania projektów, w ramach których realizowane są zajęcia grupowe i indywidualne. Aplikacja składa się m.in. z rozbudowanej dokumentacji uczestnika, w której znajdują się nie tylko jego dane, ale też przedmioty wspierane, diagnozy czy indywidualne plany pracy. W kartotece jest możliwość dodania dokumentu, notatek i zgód związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi. W zakładce działania pracownicy wprowadzają dane na temat prowadzonych zajęć, obecności w placówce wsparcie dziennego, dziennika zajęć czy wydarzeń otwartych, co zdecydowanie usprawnia pracę. Generowane raporty automatycznie obliczają liczbę uczestników i godzin poszczególnych działań, dostarczając koordynatorowi informacji o nieuzupełnionych danych. Tym samym ma on możliwość wskazania odbiorców potrzebujących największego wsparcia.

Baza Monitorująca 2 powstała z myślą o tych, którzy chcieliby mieć większą kontrolę nad realizowanymi działaniami, możliwość monitorowania rezultatów swoich działań oraz wszystkich, którym zależy na tym, aby gromadzić najważniejsze informacje w jednym miejscu. Baza pozwala na łatwiejsze zarządzanie danymi w ujednoliconej formie i standardzie. Aplikacja, jak każde narzędzie informatyczne będzie rozwijana i dostosowana do potrzeb użytkowników, aby jeszcze lepiej spełniać swoje zadania.

Autor: Marta Murzyn
Skip to content