zobacz również

Grupa dzieci leżących na trawie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Osoba z notatkami Materiały z konferencji
Informacje o prelegentach Informacje o prelegentach
Infografika Asertywność – cz. 3
Grupa dzieci Komunikacja – cz. 3
POWRÓT

SPOT – fajne miejsce

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” rekomenduje, by wzorem innych miast, w nazewnictwie placówek wsparcia dziennego odejść od tradycyjnych określeń instytucjonalnych. Kojarzą się one z miejscem mało przyjaznym dla podopiecznych. Proponujemy stosować nowoczesne określenie SPOT, które wskazuje na otwartość, zachęca do przyjścia, zaciekawia i brzmi fajnie. SPOT-y spełniają wszystkie cele placówek wsparcia dziennego. 

Infografika

SPOT ROZWOJOWY
✓ placówka specjalistyczna (z funkcją opiekuńczą) nastawiona na pracę z dziećmi i rodzinami wymagającymi szczególnego wsparcia na podstawie diagnozy i przygotowanego planu pracy
✓ praca w oparciu o grupę korekcyjną
✓ praca ze szczególnym uwzględnieniem środowiska beneficjentów
✓ możliwość wykorzystania w pracy metod pracy pedagoga ulicy.

SPOT KREATYWNY
✓ placówka opiekuńcza nastawiona na pracę rozwojową z dziećmi
✓ praca polegająca na rozwijaniu zainteresowań, zagospodarowaniu czasu wolnego i wsparciu w nauce
✓ praca uwzględniająca potrzeby i oczekiwania beneficjentów, otwarta na inicjatywy przez nich zgłaszane.

SPOT MŁODZIEŻOWY
✓ placówka opiekuńczo – specjalistyczna nastawiona na pracę z młodzieżą w okresie dojrzewania, ze szczególnym naciskiem na proces usamodzielniana
✓ praca polega na wsparciu psychologicznym i stopniowym usamodzielnianiu
✓ praca w oparciu o grupę korekcyjną
✓ praca wykorzystująca aktywność własną beneficjentów i różnorodne zajęcia zewnętrzne
✓ zadaniem placówki jest wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Grupa dzieci

Przykładem rekomendowanych zmian w nazewnictwie są działające przy placówkach wsparcia dziennego SPOT-y Młodzieżowe Praga i Wawer.

Infografika

SPOT-y młodzieżowe, tak jak placówki wsparcia dziennego, opierają swoją pracę na trzech podstawowych i wspólnych dla wszystkich placówek filarach.

GRUPA. Praca wszystkich SPOT-ów opiera się na tworzeniu społeczności – grupy. Młodzi podopieczni są współgospodarzami i współtwórcami placówki. To właśnie takie doświadczenie (odpowiedzialności oraz możliwości zabrania głosu, współtworzenia oraz potrzeby dyskusji z innymi, poczucie bycia członkiem/członkinią grupy rówieśniczej) – uruchamiają podstawowy proces korekcyjny, wychowawczy, rozwojowy i profilaktyczny.

SOCJOTERAPIA. SPOT-y pracują w oparciu o socjoterapię. Termin ten jest rozumiany szeroko – może być to praca w grupie, która zakłada pracę na sytuacjach korekcyjnych, może to być nastawienie na pracę w grupie, ćwiczenie kompetencji społecznych w ramach treningów; mogą to być spotkania społeczności korekcyjnej. To, co jest wspólne dla różnych rozumień socjoterapii, to jest nastawienie placówki na zmianę i kształtowanie kompetencji społecznych przez wpływ jaki wywiera grupa i interakcja z innymi na jednostkę.

PRACA NA RELACJI. Trzecim filarem pracy w SPOT-ach jest relacja łącząca wychowawców z ich wychowankami. To właśnie prawdziwa i głęboka relacja daje młodym ludziom energię i wiarę w możliwość zmiany i przeobrażenia. Dlatego też osoby pracujące jako wychowawcy należy odpowiednio przygotować do pracy, wspierać w wykonywanych obowiązkach oraz gratyfikować.

 

Żródło: Rekomendacje Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” do standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego w m.st. Warszawa

Autor: Paweł Łęczuk
Skip to content