zobacz również

Dzieci na łące z kolorową tkaniną nad głowami. Po co dzieciom socjoterapia
Grupa dzieci leżących na trawie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Osoba z notatkami Materiały z konferencji
Informacje o prelegentach Informacje o prelegentach
Infografika Asertywność – cz. 3
POWRÓT

Komunikacja – cz. 2

Ćwiczenia usprawniające komunikację interpersonalną – część druga

Parafrazowanie

Cele: ćwiczenie umiejętności parafrazowania, dostrzeżenie jej ważności w komunikowaniu się.

Materiały: arkusz papieru, przybory do pisania.

Infografika

Terapeuta wyjaśnia, że parafrazowanie polega na wyrażaniu tego, co powiedziała druga osoba, za pomocą innych słów niż te, których ona użyła. Parafraza nie służy ocenianiu naszego rozmówcy, tylko sprawdzeniu, czy dobrze zrozumieliśmy to, co powiedział.

Zwroty mające zastosowanie w parafrazowaniu:  

Jeśli dobrze cię zrozumiałem, to, . .   

Zatem twierdzisz, że.. ,

Czyli chcesz powiedzieć, że. . .  

A więc sądzisz że…

Osoba prowadząca wypisuje te zwroty na tablicy lub arkuszu papieru, tak żeby podczas ćwiczenia były widoczne dla dzieci.

Uczestnicy dzielą się na pary, w których rozmawiają na zadany temat, np. opowiadają o sytuacji, która ostatnio ich bardzo zdenerwowała. Jedna osoba mówi, a druga próbuje parafrazować, a później następuje zamiana ról.

W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na to, czy parafrazowanie jest łatwe. Czy dzięki tej technice wypowiedzi są bardziej zrozumiałe? Czy ułatwiają nam komunikację?

Zadanie domowe dla dzieci: przynajmniej jeden raz do następnego spotkania spróbować poprowadzić rozmowę, wykorzystując ćwiczoną technikę.

 

 

Źródło: Psychoedukacja Asertywność. Stres. Emocje. Samoocena. Komunikacja interpersonalna – Katarzyna Hipsz, Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Sosin – Forum (Raabe)

Autor: Autor: Katarzyna Hipsz, Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Sosin – Forum (Raabe)
Skip to content